AktbilderFoto: Marion Haslien
Aktfoto i studio


Denne siden er viet deg
som er interessert i aktbilder.
Siden har linker til flere
dyktige aktfotografer i både
Norge og utlandet.

Nettsiden er tilrettelagt av
fotograf  Marion Haslien
Min offisielle nettside finner
du her: http://www.haslien.no .

Kom gjerne med tips til linker og temaer som kan legges inn på dette nettsted. Siden vil bli utvidet etter hvert.
 

 


Aktbilder
dukket opp allerede i fotoets barndom for omlag 170 år siden. På denne nettsiden kan du se bilder som ble tatt i 1898,

Akt er i bildekunsten betegnelse på en fremstilling i foto, tegning, grafikk, maleri eller skulptur av et nakent menneske, eventuelt delvis tildekket. Akt har i århundrer vært populært i ulike kunstarter.

Med Internet har akt fotografi blitt mer tilgjengelig for mange. I tidligere tider var det nok en utbredt oppfattning blant folk flest at akt er noe som er egnet for de få med perfekt kropp. Denne myten har etter hvert sprukket med Internettets åpne bildetilfang.  De som besøker mitt fotostudio er helt vanlige ”Ola” og ”Kari Nordmann”.

Her kan du lese
mer om selve
aktfotograferingen.  

Aktfotografering
 handler i stor
grad om
lyssetting. Ved
hjelp av skygge
og lys hentes de
vakreste linjer
og former frem.
Her kan du se
et lite utvalg
bilder fra mitt
eget studio.


 
Her er en rekke utenlandske linker (Kan ikke garantere at bildene på sidene holder seg innenfor min egen etiske vurdering ) :

http://www.andrebrito.com

http://www.akt-world.de/3.html

http://www.steverichard.com/

http://www.barnes-photo.com/figure/index.php

http://mapplethorpe.hit.bg/index1.htm